قابل توجه دانشجویان کاردانی تربیت بدنی آمادگی جسمانی برنامه کلاسهای حضوری هفته آینده استاد نبی زاده بدین شرح میباشد:

قابل توجه دانشجویان کاردانی تربیت بدنی آمادگی جسمانی
برنامه کلاسهای حضوری هفته آینده استاد نبی زاده بدین شرح میباشد:

*یکشنبه ۲۳ خرداد:
ساعت اول؛ درس مقدمات بیومکانیک ورزشی کاردانی ترم ۲ ساعت ۱۳ تا ۱۴/۳۰
ساعت دوم؛ تغذیه در ورزش کاردانی ترم ۱ و ۲ ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶

*دوشنبه ۲۴ خرداد:
ساعت اول؛ درس اصول داوری آمادگی جسمانی کاردانی ترم۳و۴ ساعت ۱۳ تا ۱۴/۳۰
ساعت دوم؛ درس اصول برگزاری مسابقات کاردانی ترم ۳ و ۴ ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶
#توجه#
کلیه دانشجویان شرکت کننده در کلاسها حضوری موظف به رعایت پروتکل های بهداشتی مخصوصا داشتن ماسک می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.