| فیلم‌های آموزشی دانشجویان |

لطفا جهت استفاده از سامانه های آموزشی فیلم های آموزشی را بادقت ملاحظه فرمایید.

 

نحوه انتخاب واحد در سامانه هم آوا

 

 

 

 

نحوه دریافت کارت ورود به جلسه در سامانه هم آوا