| درخواست وام دانشجویی |

جهت درخواست وام دانشجویی پس از تهیه مدارک مورد نیاز و تکمیل فرم ذیل، طبق بازه زمانی اعلام شده به واحد فرهنگی مراجعه فرمایید

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده


کپی تمام صفحات شناسنامه
کپی کارت ملی (پشت و رو)
کپی کارت دانشجویی

مدارک مورد نیاز ضامن جهت ارائه به بانک مهر ایران


کپی تمام صفحات شناسنامه
کپی کارت ملی (پشت و رو)
داشتن ضامن پیمانی یا رسمی (حکم کارگزینی یا نامه کسر از حقوق)
از این بخش می‌توانید کاربرگ مورد نظر خودتان را دریافت نمایید
فرم درخواست وام دانشجویی