| مدیر امور فرهنگی و روابط عمومی |

مشخصات

پژمان منصوری

کارشناس مدیریت امور فرهنگی
 


وظایف و اختیارات

برنامه ريزي برگزاري كلاسهاي فوق برنامه ، مسابقات فرهنگي ، نمايشگاهها ، جشنواره ها و ..
برنامه ريزي جهت اعطا تسهيلات مالي ، بيمه اي ، وامها و وسايل كمك آموزشي به دانشجويان ؛
برنامه ريزي گسترش خدمات مشاوره اي در سطح مرکز؛
برنامه ريزي به منظور توسعه ، ترغيب فعاليتهاي ورزشي در مرکز وبرگزاري مسابقات ، شركت در المپيادهاي ورزشي و …؛
يجاد كانونهاي دانشجويي و تقويت كانونهاي موجود در راستاي جلب مشاركت دانشجويان در فعاليتهاي فرهنگي ؛
برگزاري همايشها و تشكلهاي فرهنگي و اعزام دانشجويان به اینگونه همايشات در ساير دانشگاهها؛
انجمن ها و کانون های فرهنگی و هنری دانشجویان
انجمن های علمی دانشجویان
تشکل های اسلامی و بسیج دانشجویی
دبیرخانه شوراهای تعامل و فرهنگی و اتاق فکر
برگزاری نشست های علمی و کرسی های آزاد اندیشی
برگزاری اردوهای دانشجویی
دبیرخانه جشنواره های فرهنگی، ورزشی و هنری دانشجویان در مرکز
دبیرخانه المپیادهای علمی و ورزشی دانشجویی در مرکز

خدمات صندوق رفاه دانشجویان

 


اطلاعات تماس


021-36430103

داخلی 110

info@arike-perspolis.com