اطلاعیه ویژه دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی- ترم اول جهت درس کاربینی

✔قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی- ترم اول

👈🏻 جهت درس کاربینی به موارد ذیل توجه نمائید و در زمان مقرر گزارش های خود را به واحد آموزش تحویل نمائید.

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

قابل توجه دانشجویان گرامی رشته کاردانی تربیت بدنی مربیگری ورزش معلولین (ترم اول)
⭕️جهت درس کاربینی در صورت اشتغال در محیط کار مرتبط با رشته تحصیلی خود فرم‌های پیوست را کامل و در غیر این صورت یکی از موضوعات تحقیق ذیل را در قالب گروههای دونفره تا روز پنج شنبه مورخ 1400/02/30 به واحد آموزش تحویل نمایید.

✅قابل ذکر است در صورت عدم تحویل ،نمره ای برای درس کاربینی ثبت نگردیده و غیبت درج می گردد.

❇️بررسی وضعیت تربیت بدنی و ورزش در ایران باستان

❇️نقش تغذیه درست در موفقیت ورزشکاران

❇️بررسی تاثیر تمرینات ذهنی در اجرای مهارت های ورزشی مختلف

❇️تدوین برنامه تمرینی برای آموزش معلولان مختلف جهت شرکت در مسابقات ورزشی

❇️بررسی مقوله دوپینگ در ورزش و راههای مقابله با آن

❇️بررسی وضعیت ورزش معلولین در ایران

********************************

قابل توجه دانشجویان گرامی رشته کاردانی مددکاری خانواده (ترم اول)
⭕️جهت درس کاربینی در صورت اشتغال در محیط کار مرتبط با رشته تحصیلی خود فرم‌های پیوست را کامل و در غیر این صورت یکی از موضوعات تحقیق ذیل را در قالب گروههای دونفره تا روز پنج شنبه مورخ 1400/02/30 به واحد آموزش تحویل نمایید.

✅قابل ذکر است در صورت عدم تحویل ،نمره ای برای درس کاربینی ثبت نگردیده و غیبت درج می گردد.

❇️کارآفرینی اجتماعی

❇️بررسی اثربخشی مداخله مددکاری اجتماعی بر کاهش آزار سالمندان

❇️مددکاری اجتماعی و کاهش جرم

❇️ضیافت اجتماعی و خدمات اجتماعی فردی( مددکاری اجتماعی)

**********************************

قابل توجه دانشجویان گرامی رشته تکنولوژی آموزشی (ترم اول)
⭕️جهت درس کاربینی در صورت اشتغال در محیط کار مرتبط با رشته تحصیلی خود فرم‌های پیوست را کامل و در غیر این صورت یکی از موضوعات تحقیق ذیل را در قالب گروههای دونفره تا روز پنج شنبه مورخ 1400/02/30 به واحد آموزش تحویل نمایید.

✅قابل ذکر است در صورت عدم تحویل ،نمره ای برای درس کاربینی ثبت نگردیده و غیبت درج می گردد.

✳️ روش های برنامه ریزی آموزشی

✳️ مراحل نگارش هدف های آموزشی

✳️ شناخت منابع و موانع آموزش و پرورش

✳️ اهداف آموزش و پرورش

✳️ طراحی آموزشی

**********************************

قابل توجه دانشجویان گرامی رشته کارشناسی مددکاری خانواده (ترم اول)
⭕️جهت درس کاربینی در صورت اشتغال در محیط کار مرتبط با رشته تحصیلی خود فرم‌های پیوست را کامل و در غیر این صورت یکی از موضوعات تحقیق ذیل را در قالب گروههای دونفره تا روز پنج شنبه مورخ 1400/02/30 به واحد آموزش تحویل نمایید.

✅قابل ذکر است در صورت عدم تحویل ،نمره ای برای درس کاربینی ثبت نگردیده و غیبت درج می گردد.

✳️ کارآفرینی اجتماعی

✳️ بررسی اثربخشی مداخله مددکاری اجتماعی بر کاهش آزار سالمندان

✳️ سیاست اجتماعی و خدمات اجتماعی فردی( مددکاری اجتماعی)

✳️ مددکاری اجتماعی و کاهش جرم

✳️ بررسی علل و عوامل موثر در ازدواج موفق

✳️ نقش عوامل اجتماعی در افت تحصیلی

**********************************

قابل توجه دانشجویان گرامی رشته کارشناسی مدیریت امورفرهنگی (ترم اول)
⭕️جهت درس کاربینی در صورت اشتغال در محیط کار مرتبط با رشته تحصیلی خود فرم‌های پیوست را کامل و در غیر این صورت یکی از موضوعات تحقیق ذیل را در قالب گروههای دونفره تا روز پنج شنبه مورخ 1400/02/30 به واحد آموزش تحویل نمایید.

✅قابل ذکر است در صورت عدم تحویل ،نمره ای برای درس کاربینی ثبت نگردیده و غیبت درج می گردد.

✳️ بررسی موانع موجود در مسیر مصرف کالاهای فرهنگی و هنری در بین اقشار مختلف جامعه

✳️ به کارگیری وبسط مدل دو مرحله ای قیمت- گذاری کالاهای فرهنگی و هنری

✳️ ارزیابی دیدگاه های متقابل فرهنگ شناسان و اقتصاددانان در خصوص کالاهای فرهنگی

✳️ ارزیابی روابط متقابل فرهنگ موجود و نظام سازمانی و اداری کشور

✳️ شناسائی اثرات سیاست های فرهنگی و نقش دولت در حوزه اقتصاد فرهنگ

دانلود فرم گزارش کاربینی⬇️⬇️⬇️⬇️

4_5978897606233819403

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *