اطلاعیه تمدید زمان امتحانات

🔸قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی رشته آمادگی جسمانی ترم ۳

تمدید زمان امتحان درس اصول و مبانی بیمه در ورزش در تاریخ ۹۹/۱۰/۲۲ ساعت ۱۴ برگزار می گردد.

 

🔹قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مدیریت امور فرهنگی ترم ۳

تمدید زمان امتحان درس خانواده و فرهنگ در تاریخ ۹۹/۱۰/۲۱ ساعت ۱۴ برگزار می گردد.

 

🔸قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته تربیت مربی پیش دبستان ترم ۲ و ۳

تمدید زمان امتحان درس روش های آماری در علوم تربیتی در تاریخ ۹۹/۱۰/۱۹ ساعت ۱۴ برگزار می گردد.

 

🔹قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی رشته تربیت مربی پیش دبستان ترم ۳ و ۴

تمدید زمان امتحان درس روانشناسی بازی و اسباب بازی در تاریخ ۹۹/۱۰/۱۹ ساعت ۱۶ برگزار می گردد.

 

🔸قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی رشته آمادگی جسمانی ترم ۴

تمدید زمان امتحان درس رشد و یادگیری حرکتی در تاریخ ۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱۴ برگزار می گردد.

 

🔹قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مدیریت رفاه اجتماعی ترم ۲ و ۳:

تمدید زمان امتحان درس ارزشیابی برنامه ها و طرح های رفاه اجتماعی در تاریخ ۹۹/۱۰/۱۹ ساعت ۱۴ برگزار می گردد.

 

🔸قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی رشته آمادگی جسمانی ترم ۲

تمدید زمان امتحان درس قوانین و مقررات آمادگی جسمانی و ایروبیک در تاریخ ۹۹/۱۰/۲۰ ساعت ۱۴ برگزار می گردد.

 

🔹قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی رشته امور بیمه ترم ۴:

تمدید زمان امتحان درس بیمه های اموال در تاریخ ۹۹/۱۰/۱۸ ساعت ۱۶ برگزار می گردد.

 

🔸قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته حسابدادی ترم ۴:

تمدید زمان امتحان مباحث جاری در تاریخ ۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱۴ برگزار می گردد.

 

🔹قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مددکاری اجتماعی خانواده ترم ۲ و ۳ و ۴:

تمدید زمان امتحان درس مبانی جامعه شناسی در تاریخ ۹۹/۱۰/۱۹ ساعت ۱۴ برگزار می گردد.

 

🔸قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی رشته مددکاری اجتماعی خانواده ترم ۴:

تمدید زمان امتحان درس فنون تسهیلگری در تاریخ ۹۹/۱۰/۲۱ ساعت ۱۴ برگزار می گردد.

 

🔹قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته آمادگی جسمانی ترم ۲ و ۳ و ۴:

تمدید زمان امتحان درس روانشناسی تربیتی در تاریخ ۹۹/۱۰/۱۹ ساعت ۱۶ برگزار می گردد.

 

🔸قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی رشته تکنولوژی ترم ۳:

تمدید زمان امتحان درس روانشناسی تربیتی در تاریخ ۹۹/۱۰/۱۹ ساعت ۱۶ برگزار می گردد.

 

⭕️ لازم به ذکر است امتحان به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *