اطلاعیه درخواست سنوات دانشجویان ورودی 991 و ماقبل آن

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان محترم

⛔ دانشجویان ورودی 991 و ماقبل بایستی نهایت تا تاريخ 19 شهریور ماه نسبت به درخواست افزایش سنوات تحصیلی در واحد آموزش دانشگاه اقدام نمایند تا در زمان انتخاب واحد دچار مشکل نشوند.
عواقب عدم مراجعه به عهده دانشجو می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.