| کارشناس اداری مالی |

 

نگار عبدی آب‌بخشانی

کاردانی حسابداری
 


وظایف و اختیارات

دریافت و ثبت شهریه دانشجویان و انجام تسویه مالی دانشجویان و بایگانی مدارک مالی

پاسخگویی به مراجعین (حضوری یا تلفنی)

کنترل شهریه­ ها با هماهنگی امور مالی دانشگاه

ثبت اسناد حسابداری

تهیه و آماده سازی نامه های اداری دانشجویان از قبیل گواهی اشتغال ،تاییدیه تحصیلی


اطلاعات تماس


021-36430103

داخلی 106

info@arike-perspolis.com