اسکن قامت

00

آنالیز ساختار قامتی چیست؟

اگر بخواهیم آنالیز ساختار قامتی یا اسکن قامتی را به سادگی توضیح بدهیم:

آنالیز ساختار قامتی یکی از مهمترین موضوعات در بحث سلامت است. ناهنجاری‌های ساختار قامتی علاوه بر اینکه سلامت جسمانی فرد را تحت تاثیر قرار داده بر عملکرد ورزشی افراد نیز تاثیر زیادی دارد.

وجود ناهنجاری در قامت موجب بروز بیماری‌ها و جلوگیری از زندگی سالم می‌شود.

دستگاه آنالیز ساختار قامتی جهت سنجش و ارزیابی انحرافات اسکلتی بدن از جمله شانه‌ها،گردن، لوردوزیس، انحراف پا و … ساخته شده است.

به کمک این دستگاه می‌توان با تشخیص به موقع درمان را تجویز کرد.

آنالیز به وسیله مشخص کردن جایگاه مفاصل و ارزیابی کامپیوتری تصاویر به روش فوتوگرامتری صورت می‌گیرد.