نوبت‌دهی

:: دکتر احسان عنایتی (مدیر مرکز)


 متخصص: طب فیزیکی و توانبخشی
 
ایام هفته:
شنبه
یکشنبه
 
درخواست نوبت (سایت نوبت): لطفا اینجا کلیک کنید
 
 

:: دکتر داریوش سودی


 متخصص: ارگوتراپیست و آسیب شناس ورزشی
 
ایام هفته:
یکشنبه و سه شنبه
 
درخواست نوبت (سایت نوبت): لطفا اینجا کلیک کنید
 
 

:: دکتر محمدحسام عبداله‌زاده


 متخصص: طب فیزیکی و توانبخشی
 
ایام هفته:
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
 
درخواست نوبت (سایت نوبت): لطفا اینجا کلیک کنید
 
 

:: دکتر آتنا صمدی


 متخصص: اعصاب و روان
 
ایام هفته:
یکشنبه
 
درخواست نوبت (سایت نوبت): لطفا اینجا کلیک کنید