معرفی پزشکان مرکز

:: دکتر احسان عنایتی (مدیر مرکز)


 متخصص: طب فیزیکی و توانبخشی
 
روزهای پذیرش: روزهای شنبه و یکشنبه

:: دکتر آتنا صمدی


متخصص: اعصاب و روان
 
روزهای پذیرش: روزهای یکشنبه 

:: دکتر محمدحسام عبداله‌زاده


متخصص: طب فیزیکی و توانبخشی
 
روزهای پذیرش: دوشنبه الی چهارشنبه 

:: داریوش سودی


 متخصص: ارگوتراپیست و آسیب شناس ورزشی
 
روزهای پذیرش: روزهای یکشنبه و سه‌شنبه

:: خانم دکتر رحیمی


واحد ارتوپدی فنی
 
روزهای پذیرش: روزهای یکشنبه و سه‌شنبه

:: آقای دکتر براتی


واحد ارتوپدی فنی
 
روزهای پذیرش: روزهای یکشنبه و سه‌شنبه