نوبت‌دهی

:: دکتر محمدمهدی ناصحی


 فوق متخصص: مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان
 
متخصص: بیماری‌های کودکان و نوجوانان
 
ایام هفته:
شنبه: از ساعت ۱۷ 
دوشنبه: از ساعت ۱۷ 
 
درخواست نوبت (سایت نوبان): لطفا اینجا کلیک کنید
 
 

:: دکتر لیلا صدیقی‌پور


متخصص: طب فیزیکی و توانبخشی و نوار عصب و عضله
 
 
ایام هفته:
شنبه: از ساعت ۱۷ 
یکشنبه: از ساعت ۱۷ 
دو‌شنبه: از ساعت ۱۷ 
چهارشنبه: از ساعت ۱۷ 
 
درخواست نوبت (سایت نوبان): لطفا اینجا کلیک کنید
 
 

:: دکتر هومن یحیی‌زاده


 فوق متخصص: جراحی زانو
 
متخصص: ارتوپدی
 
ایام هفته:
یکشنبه: از ساعت ۱۷ 
سه‌شنبه: از ساعت 18:30
 
درخواست نوبت (سایت نوبان): لطفا اینجا کلیک کنید
 
 

:: دکتر مرتضی فقیه‌ جویباری


متخصص: جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات
 
ایام هفته:
یکشنبه: از ساعت ۱۷ 
سه‌شنبه: از ساعت ۱۷ 
 
درخواست نوبت (سایت نوبان): لطفا اینجا کلیک کنید
 
 

:: دکتر فرشته نصیری


متخصص: مغز و اعصاب، ستون فقرات و نوار عصب و عضله
 
ایام هفته:
یکشنبه: از ساعت 16
چهارشنبه: از ساعت 16 
 
درخواست نوبت (سایت نوبان): لطفا اینجا کلیک کنید
 
 

:: دکتر آسیه خالقی


 دکترای تخصصی: روانشناسی کودک و نوجوان
 
کارشناسی ارشد: روانشناس بالینی
 
ایام هفته:
شنبه: از ساعت 16
دوشنبه: از ساعت 16
 
درخواست نوبت (سایت نوبان): لطفا اینجا کلیک کنید
 
 

:: دکتر داریوش سودی


 متخصص: آرگوتراپیست و آسیب شناس ورزشی
 
ایام هفته:
شنبه: از ساعت ۱۷
دوشنبه: از ساعت ۱۷ 
 
درخواست نوبت (سایت نوبان): لطفا اینجا کلیک کنید
 
 

:: دکتر آزاده بهشتیان


 دکترای تخصصی: جراحی عمومی
 
ایام هفته:
شنبه: از ساعت 16
سه‌شنبه: از ساعت 16
 
درخواست نوبت (سایت نوبان): لطفا اینجا کلیک کنید
 
 

:: بخش فیزیوتراپی


 
ایام هفته:
شنبه تا چهارشنبه: از ساعت 14 تا 20

 

 
درخواست نوبت (سایت نوبان): لطفا اینجا کلیک کنید
 
 

:: بخش کاردرمانی


 
ایام هفته:
شنبه و سه‌شنبه: از ساعت 9 تا 18
یکشنبه: از ساعت 9 تا 14
دوشنبه و چهارشنبه: از ساعت 9 تا 16
پنجشنبه: از ساعت 9 تا 13
 
درخواست نوبت (سایت نوبان): لطفا اینجا کلیک کنید