خدمات مرکز

دسترسی سریع
ساعات کاری
شنبه 9 صبح – 5 عصر
یکشنبه 9 صبح – 5 عصر
دوشنبه 9 صبح – 5 عصر
سه‌شنبه 9 صبح – 5 عصر
چهارشنبه 9 صبح – 5 عصر
پنجشنبه 9 صبح – 1 بعد از ظهر
‌جمعه‌ها و تعطیلات رسمی تعطیل هستیم