با فرا رسیدن ماه محرم فضای دانشگاه اریکه پرسپولیس رنگ و بوی حسینی به خود گرفت.

محرم آمد و ماه عزا شد
مه جانبازی خون خدا شد
جوانمردان عالم را بگویید
دوباره شور عاشوار به پا شد

آغاز محرم و ایام سوگواری حسینی تسلیت باد