در آستانه عاشورای حسینی جهت کمک با ایتام و خانواده های بی بضاعت خواروبار وکمک های نقدی از طرف کانون مذهبی دانشگاه انجام شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.