قابل توجه دانشجویان گرامی( کاردانی تربیت بدنی و آمادگی جسمانی- کارشناسی آمادگی جسمانی)

قابل توجه دانشجویان گرامی( کاردانی تربیت بدنی و آمادگی جسمانی- کارشناسی آمادگی جسمانی)

برنامه کلاسهای حضوری استاد نبی زاده در هفته آینده از روز شنبه ۲۱ تا دوشنبه ۲۳ فروردین بدین شرح میباشد:

*شنبه ۲۱ فروردین:
ساعت اول- اصول برگزاری مسابقات کاردانی ترم ۳و ۴ ساعت ۱۳ تا ۱۴/۳۰
ساعت دوم؛ درس اصول داوری آمادگی جسمانی کاردانی ترم ۳ و ۴ ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶

*یکشنبه ۲۲ فروردین؛
ساعت اول؛ درس مقدمات بیومکانیک ورزشی کاردانی ترم ۲ ساعت ۱۳ تا ۱۴/۳۰
ساعت دوم؛ تغذیه در ورزش کاردانی ترم ۱ و ۲ ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶

*دوشنبه ۲۳ فروردین؛
ساعت اول؛ درس آزمونهای آمادگی جسمانی کارشناسی ترم ۳ ساعت ۱۳ تا ۱۴/۳۰
ساعت دوم؛ درس تغذیه ورزشی کارشناسی ترم ۳ ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶
#توجه#
کلیه دانشجویان شرکت کننده در کلاسها حضوری موظف به رعایت پروتکل های بهداشتی مخصوصا داشتن ماسک می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.