قابل توجه دانشجویانی که موفق به انجام انتخاب واحد نشده اند:

دانشجویانی که موفق به انجام انتخاب واحد نشده اند و یا نیاز به ویرایش انتخاب واحد دارند؛ لطفا و فقط از روز یکشنبه مورخ 1399/07/06 تا روز دوشنبه مورخ 1399/07/14 با واحد آموزش تماس حاصل فرمایند.

ضمناً جهت پرداخت 15% حق ستاد، کارت بانکی دارای رمز دوم الزامی میباشد. در غیر اینصورت انتخاب واحد شما در سامانه ثبت نمی گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.