افتتاح دفتر کارآفرینی در دانشگاه اریکه پرسپولیس

 

با حضور حامد افشار نادری، رییس شهرک صنعتی شهرستان قرچک دفتر کارآفرینی دانشگاه اریکه پرسپولیس افتتاح شد.
در این مراسم که با حضور جمعی از دانشجویان و اساتید دانشگاه اریکه پرسپولیس همراه بود دفتر کارآفرینی مرکز توسط رییس شهرک صنعتی قرچک افتتاح شد.
الهه پیامی هدف از راه اندازی این دفتر را تشکیل گروه ایده پردازی ،اتاق فکر و ارتباط با صنعت عنوان کرد.
معرفی دانشجویان و فارغ التحصیلان به حوزه اشتغال و برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی برای اصناف از دیگر اهدافی بود که توسط رئیس مرکز بیان شد.
گفتنی است افشارنادری در این مراسم نوید داد با معرفی نیروی انسانی ماهر از سوی این دفتر زمینه اشتغال آنها در شهرک صنعتی قرچک فراهم گردد.
همچنین رضا فتوت کریمی از اساتید حوزه کار آفرینی و مؤلفان برتر این حوزه به عنوان مدیر دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت منصوب شد.
@Arikeperspolis